Paintball Experience Eindhoven

Paintball Verhuur

Waar zijn paintballs van gemaakt

De paintballs zijn gemaakt van gelatine en kleurstoffen uit de voedingsindustrie. Deze zijn biologisch afbreekbaar en zeker niet schadelijk voor het milieu. Een regenbui en de meeste sporen zijn verdwenen.


Waar mag ik paintballen

Wanneer het paintballspel geen commercieel karakter heeft kan er vanuit gegaan worden dat een privé terrein, dat voldoende afgelegen ligt dat hierop gespeeld mag worden. Vraag het voor de zekerheid na bij uw gemeente of regionale politiekorps en zorg voor voldoende veiligheidsmaatregelen.

Met hoeveel personen kun je paintballen

Vanaf 10 personen (5 tegen 5) begin je een teamverband te krijgen. Het maximum is geheel afhankelijk van hoe groot het terrein is.

Meestal wordt het maximum op 20 spelers gesteld om zo het overzicht te bewaren. Veiligheid speelt hierbij een grote rol.

Is paintball gevaarlijk

Mits de regels en veiligheidsvoorschriften strikt worden genomen is paintball een ongevaarlijke en leuke sport.

Als men zich niet houdt aan de veiligheidsvoorschriften kan dit leiden tot ernstig letsel. Paintball en alcohol gaan niet samen, wacht hiermee totdat u uitgespeeld bent.

Heb ik een vergunning nodig?

Dit is afhankelijk van de activiteit, de omvang en of het wel of geen commercieel karakter heeft.

Wapens
De paintballwapens van Paintball Eindhoven zijn semi automatische wapens welke onder “categorie IV” van de Wet wapens en munitie (NL) vallen. Het bezit van deze wapens is toegestaan mits men 18 jaar en ouder is, maar het openbaar dragen van deze wapens is (zonder vergunning) verboden. Lees meer over het dragen van de wapens in documentatie van justitie.
Leeftijd
Volgens de Nederlandse wet is paintballen alleen toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder.
Eigen terrein
Paintballen op eigen terrein zonder vergunning is in de meeste gevallen toegestaand onder de volgende voorwaarden.
-Geen continu gebruik van terrein voor paintball
-Evenement kent geen commercieel karakter
-Er zijn voldoende veiligheidsmaatregelen getroffen

Er is echter geen eenduidige wetgeving omtrent het paintballen op eigen terrein. Mocht er twijfel zijn, informeer dan bij uw gemeente of plaatselijke politiekorps.

Schieten de wapens per schot of achter elkaar door

Onze wapen zijn halfautomatisch/semi-automatisch, dat wil zeggen dat je ze een keer hoeft te laden en daarna kun je per schot schieten.
Je kunt er dus mee sniperen, maar ook een kamikaze actie met snelvuur is mogelijk.

Zijn de paintballs opnieuw te gebruiken

De paintballs die afgeschoten zijn of op de grond gelegen hebben zijn niet meer te gebruiken.
De paintballs hebben vocht aangetrokken uit de grond, het omhulsel is zacht geworden en er kleeft meestal vuiligheid aan.
Wanneer deze in het wapen opnieuw gebruikt worden zullen deze in het wapen ontploffen en het wapen verontreinigen. Er bestaat de kans op schade aan de o-ringen en het inwendige mechanisme.

De ontstane kosten zullen op de huurder verhaald worden.

Veiligheid

Paintball is een serieuze sport en daarom moeten er strikte veiligheidsmaatregelen genomen worden.

Dit zijn de regels:

-Het masker dient tijdens het gehele spel, in het speelveld, op het gezicht geplaatst te zijn ook al zijn er problemen met het masker.
Als men het masker af wil doen, moet het speelveld eerst verlaten worden.


-Er wordt niet geschoten op mensen die, tegen de regels in, onverhoopt het masker niet op het gezicht geplaatst hebben.

-Er wordt niet geschoten buiten het speelveld. Er mag ook niet geschoten worden op dieren of objecten die niet tot het speelveld behoren.

-Het is niet toegestaan alcohol of drugs te gebruiken in combinatie met paintballen.

-Buiten het speelveld mag beslist niet geladen/geschoten worden

-Men dient na het duidelijk hoorbaar eindsignaal meteen te stoppen met schieten

-Men dient een minimale veiligheidafstand van 5 tot 10 meter in acht te nemen alvorens men op iemand gaat schieten. Als twee tegenstanders zich binnen 5 meter afstand van elkaar bevinden moet degene die zich naar de ander bewoog teruggaan. Ze mogen pas weer op elkaar schieten als ze allebei ten opzichte van elkaar in dekking zijn.

-Men is zelf verantwoordelijk voor gepaste en afdoende kleding/schoeisel

-Er mag niet blind geschoten worden. Je moet het doel waarop je schiet over de loop kunnen zien.

-Iemand is geraakt als een ballet je hem, de helm of de marker direct raakt en uit elkaar knapt, zodat er een vlek te zien is. Indirecte spetters tellen niet. Balletjes die niet knappen ook niet. Echter, als iemand aangeeft geraakt te zijn, telt dat hoe dan ook als geraakt, ook als naderhand blijkt dat er geen vlek is.

-Als iemand geraakt is, steekt hij zijn hand op en roept ‘hit, hit’. Hij houdt zijn hand en/ of zijn marker omhoog en loopt rechtstreeks naar de dichtstbijzijnde uitgang.

-Er mag niet op mensen geschoten worden die hun hand of hun marker omhooghouden. Iemand die (om wat voor reden dan ook) zijn hand of marker omhoog houdt , geldt als uitgeschakeld.

-Balletjes die op de grond vallen/ liggen kunnen niet meer gebruikt worden in verband met zand, vocht en barrel-breaks. Dit kan tot interne schade in de marker leiden.

-Houd de balletjes uit de regen en de zon. De balletjes worden zacht en kunnen dan niet meer gebruikt worden. Ook het gebruik van eigen ingekochte paintballs is niet toegestaan. Dit kan tot schade leiden.

-Kijk nooit in de loop van het wapen!

-Demonteer het wapen voor reiniging pas wanneer de CO2 tank dichtgedraaid is en de druk van het wapen is. (leegschieten dus)

-Laat de CO2 tank nooit in de zon of op een warme plek staan. De druk loopt dan zover op dat de veiligheidsklep geactiveerd wordt met verlies van alle CO2 in de fles als gevolg. Ook dient de veiligheidsklep dan door ons vervangen te worden.

-Buiten het speelveld moeten de markers op safe staan en/of een plug in of hoesje over de loop hebben.Algemene voorwaarden Paintball Verhuur Eindhoven